პასუხი ნებისმიერ კითხვაზე

ქიმიური ელემენტის რომელი მახასიათებელი გახდა პერიოდულობის კაბონის საფუძველი?

კითხვა N1002124 0 პასუხი

რატომ უწოდებენ VII პერიოდს დაუმთავრებელ პერიოდს?

კითხვა N1002123 0 პასუხი

მოკლედ, სახლისთვის უსადენო ინტერნეტის რა ვარიანტები არის უცბად რომ მითხრათ

კითხვა N1002122 0 პასუხი

მაგთი ან სილქნეტი უფრო მაინტერესებს. სანამ საკაბელოს შემოვიყვან, რითი შეიძლება ვისარგებლო ინტერნეტით რამდენიმე მოწოყობილობაზე?

რითი შეიძლება აიხსნას ის ფაქტი რომ ქართული ლიტერატურის ჩამოყალიბება მოხდა რომანტიზნით და არა რეალიზმით?

კითხვა N1002121 0 პასუხი

ჩანახატი მინდა მანუჩარ ათაბაგზე ორშაბათამდე მადლობა წინასწარ❤️

კითხვა N1002120 0 პასუხი

დამეხმარეთ რაა ესეს დაწერაში 5 საათამდე მაქვს დრო

კითხვა N1002119 0 პასუხი

საქართველოში სწავლების დადებითი და უარყოფითი მხარეები

Xiaomi მაქვს და ეკრანი ქრება და ინთება და სადმე რომ ვარ შესული უკან გამოდის და რისი ბრალი იქნება??

კითხვა N1002117 0 პასუხი

ლექსი

კითხვა N1002115 0 პასუხი
შექმნილ მდგომარეობასთან დაკავშირებით (კორონავირუსი)პარადოქსებისამი გამხდარა საათი,

ოთხიც გახდება მალე

თენდება, აღარც თენდება

ხმა ჩაეხლიწათ მამლებს.


ფიქრი მოდის და მოდის უსაზღვრო

ვმღერი და ბგერა იქცა ხავილად,

ვინ ნაძირალამ ვინ გარეწარმა

ეს ძილ ღვიძილი ვინ დამირღვია?!


მთები გმინავენ და განიცდიან

შემოჭენებას ცეცხლის მდინარის

დაღამებულა ჯერ არ თენდება

აპოკალიფსი მხოლოდ წინ არის.


შემოვაბიჯე ტყის სასთუმალთან

თავზე დამჩხავის შავი ყორანი,

უკუნითია არ გათენდება

გადარჩენილი აქ არვინ არის.


აჩრდილი მიდის, აჩრდილი მოდის

ხეები შემოდგომის ფოთლებს აყრიან

საათს შევხედე და გამაჟრჟოლა

ოთხი არ არის, ისევ სამია.თ.კ.

29.03.2020 წ.

რა სიჩქარით მოძრაობდა სხეული ,თუ 62მ -ის გავლის შემდეგ გაჩერდა? ხახუნის კოეფიციენტია 0,1. damexmaret ra ^^

კითხვა N1002113 0 პასუხი

დამუხრუჭების დაწყებიდან რამდენი წამის შემდეგ გაჩერდება 12მ/წმ სიჩქარით მოძრავი ავტომანქანა, თუ ხახუნის კოეფიციენტია0,4?

კითხვა N1002112 0 პასუხი

თუ ვინმემ იცით რა მოთხრობაა დამეხმარეთ რა

კითხვა N1002111 0 პასუხი

ადრე მაქვს გაგონილი ქალზე არის რომელსაც ხევსური კაცი მოიყვანს ცოლად ამ კაცს სამი ძმა ყავს ბიჭი ეყოლებათ ამ კაცს და ქალს და ერთ დღეს ეს კაცი და ძმები სანადიროდ წავლენ და ამ ქალის ძმას მოკლავენ შემთხვევით და კაცი მოუყვება ქალს ამას მერე ეს ქალი საჭმელში საწამლავს გაურევს და ოთხივე ძმას მოკლავს ბავშვს წაიყვანს ეს ბავშვი კლდესთან კისერზე უკბენს ეს ქალი ბავშვს კლდიდან გადააგდებს ეს არის რაც მახსოვს ვინმემ იცით სახელი ამ მოთხრობის თუ რაც არის დაწერეთ/

16. რომელი მეტალი გამოაძევებს სპილენძს, სპილენძ(II) ქლორიდის ხსნარიდან: ა) Ag ბ)Hg გ)Au დ) Fe 17. ნაერთთა რომელი წყვილი რეაგიებს ერთმანეთთან: ა) P2O5 და SiO2 ბ) MgO და HCl გ) CuO და BaO დ) CuCl2 და Fe(OH)3 18. რომელი რეაქცია არ მიმდინარეობს: ა)Na+ H2O -> ბ)Fe2O3 + H2O -> გ)CuO + H2SO4 -> დ) Zn + HCl -> 19. ნახშირბად (IV ) ოქსიდი რეაგირებს : ა) H2SO4 ბ) NaOH გ) NaCl დ)Na 20. KOH-თან რეაგირებს : ა) Na2O ბ) Cu(OH) გ) CO2 დ)CuO

კითხვა N1002110 0 პასუხი

12. რომელ მჟავას ვერ მივიღებთ ოქსიდის წყალში გახსნით ა) H2SO3 ბ) H2CO3 გ) HCl დ) H2SO4 13. რომელ მჟავას არ შეესაბამება ოქსიდი: ა) H3PO4 ბ)H2S გ) H2SO3 დ)H2SO4 14. რომელი ნივთიერება მოქმედებს მჟავასთან მარილისა და წყალბადის წარმოქმნით ა) Cu ბ) NaOH გ) Mg დ) ZnO 15. რომელ რიგშია მხოლოდ მარილები: ა) NaCl, KNO3, Fe3O4, Cu(NO3)2 ბ) Na2SO4, KNO3, HNO3, NaBr გ) Na2SO4, KNO3, Na2CO3, FeCl3 დ) HNO3, CuO, K2SO4, CuCl

კითხვა N1002109 0 პასუხი

9. რომელი ფუძე არ მიიღება შესაბაისი ოქსიდის წყალთან ურთიერთქმედებით: ა) NaOH ბ) Ba(OH)2 გ) Fe(OH)3 დ) KOH 10. ნებისმიერი მჟავა შიცავს ელემენტს: ა) ჟანგბადს ბ) აზოტს გ) წყალბადს დ) ქლორს 11. რომელი მჟავა არ მიიღება შესაბამისი მჟავა ოქსიდის წყალში გახსნით ა) H3PO4 ბ)H2CO3 გ) H2SiO3 დ) H2SO4

კითხვა N1002108 0 პასუხი

5. რომელ რიგშია მხოლოდ მჟავა ოქსიდები ა) NaCl, SO2, CuO, ბ)SO2, N2O5, Fe2O3 გ)CO2, P2O5, SiO2 დ) Cl2O7, MgO, SO3 6. რომელი რიგის ყველა ოქსიდი ურთიერთქმედებს წყალთნ: ა) CuO, Al2O3 ,FeO ბ)Na2O, K2O, CaO გ)Na2O, Fe2O3, SiO2 დ)MnO, Ag2O, N2O5 7. ნაერთთა რომელი წყვილი ურთიერთქმედებს ერთმანეთთან: ა) CaO და CO2 ბ)SiO2 და CO გ) MgO და FeO დ) Al2O3 და N2O 8. რომელ ნივთიერებასთან რეაგირებს CuO: ა) წყალთან ბ) ნატრიუმის ოქსიდთან გ) გოგირდმჟავასთან დ) ნატრიუმი ტუტესთან

კითხვა N1002107 0 პასუხი

4. რომელ რიგშია მხოლოდ ფუძე ოქსიდები ა) FeO, Al2O3, CuO ბ) CrO, BaO, CO2 გ)Na2O, ZnO, CaO დ) FeO, MgO, Mn2O3

კითხვა N1002106 0 პასუხი

3. ოთახის ტემპერატურაზე მყარია: ა)CO ბ) SiO2 გ)SO2 დ)NO

კითხვა N1002105 0 პასუხი

თემა:რას ნიშნავს ჰაერის სისუფთავე?(გთხოვთ თუ ნახავთ დამეხმარეთ მოკლე თემათი მაინც პარასკევს უნდა ჩავაბარო გთხოვთ)

კითხვა N1002066 0 პასუხი

ტრაღედია სწორი ფრომაა?

კითხვა N1002064 1 პასუხი

ლენი კრავიცის კონცერტის ბილეთს ხომ არ ყიდით?

კითხვა N1002063 0 პასუხი

ვიდეო კოლაჟის უფასო აპი რომელია აიფონისთვის

კითხვა N1002062 0 პასუხი

სოროკინის წიგნებს რუსულად სად ვიშოვი?

კითხვა N1002061 0 პასუხი

ვინ მღერის ორიგინალს შემახსენეთ

კითხვა N1002060 1 პასუხი

https://www.youtube.com/watch?v=pKc21fcgWY4

თავის დაცვა პირველი სექსის დროს

კითხვა N1002059 0 პასუხი

პირველი სექსის დროს რა არის თავის დაცვის საუკეთესო საშუალება?

პირველად ვაპირებთ მე და მეწყვილე, პრეზერვატივი საკმარისად უსაფრთხო იქნება? აბების მიღება როგორ ხდება და რა გვერდითი მოვლენები ახლავს?

კრედიტის ლიმიტი" სად ვნახო????

კითხვა N1002058 1 პასუხი

"სიყვარული რა ყოფილა ძალით აგეკიდება " ვინ ასრულებს ამ სიმღერას?

კითხვა N1002057 1 პასუხი

წიგნი "ვერელი თორაძეები" სად შეიძლება შევიძინო ხომ არ იცით?

კითხვა N1002056 1 პასუხი

სიმღერის სახელი ??????????

კითხვა N1002055 1 პასუხიhttps://voca.ro/cWKjzqoeCZu

მესენჯერზე გრძელი ვიდეო როგორ ავტვირთო?

კითხვა N1002054 0 პასუხი

მეგობრობა გზადდა ხიდად ესე მინდადავწერო გთხოვთ დამეხმარეთ

კითხვა N1002048 0 პასუხი

სჯობს სახელისა მოხვეჭას ყოველსა მოსახვეჭელსა

კითხვა N1002047 0 პასუხი

ნუდლს ქართულად რა ჰქვია ?

კითხვა N1002046 0 პასუხი

გამარჯობა, მეგობრებო, რაღაც მინდა გკითხოთ

კითხვა N1002045 1 პასუხი

თინეიჯერი გოგო ვარ. მყავს საუკეთესო მეგობარი, რომელთანაც გამორჩეულად ახლოს ვარ, დასავით. ყოველ შემთხვევაში მე ძალიან მიყვარს და თავად რა დაემართა ვერ ვხვდები. მიზეზზე მე პირადად ხანდახან მეცინება კიდეც, წყენას რომ თავი დავანებოთ. მოკლედ, ქართული სიმღერები ყოველთვის მიყვარდა ( ფანოღი ყველანაირი მეზიზღება, თან საშინლად) მაგრამ ბოლო დროს კიდევ უფრო დავაფასე ქართული სიმღერა და დაქალსაც ამ პერიოდში ვუთხარი, რომ ძალიან მიყვარს “თუ ასე ტურფა იყავი”, “ბინდისფერია სოფელი” და კიდევ ბევრი. რომ ვთქვი, ისეთი სახით შემხედა, თითქოს ვიღაც უტვინო ელაპარაკებოდა და უცხოური ჯგუფების ჩამოთვლა დამიწყო. აი ვერ აგიღწერთ ისე მეუცხოვა მისი დამოკიდებულება. იმ საუბრის მერე ზემოდან მიყურებს, თითქოს აქამდე მაფასებდა და მერე რაღაც საშინელებაში შევცდი და ვეცოდებიო. მართლა მეცინება ხანდახან, ისეთი უაზრობა ხდება.. ფეისბუქზე დავიწყე ქართული სიმღერების ლინკების დადება.. ასევე ფოტოებსაც ვაქვეყნებ საკუთარს.. სურათებს ადრე მიკომენტარებდა ხოლმე მეგობარი და ახლა აღარც მილაიქებს.. ვკითხე რატომ მეთქი და , ბოდიში მაგრამ დაფოლოვებული აღარ მყავხარო და გაიარა. არ ვიცი , მე გავწყვიტო ურთიერთობა თუ რა ვქნა.. ასეთი სისულელითვის მეგობარი რო დავკარგო, სამარცხვინო მოგონებად დამრჩება და ,რა თქმა უნდა, ისედაც არ მინდა დაშორება, მაგრამ.. მოკლედ მინდოდა ვინმესთვის გამეზიარებინა.. იქნებ რამე მირჩიოთ.

გთხოვთ შემოდით.... ტაბლეტი (პლანშეტი) ირთვება მაგრამ არ რეაგირებს. როცა მას კომპიუტერთან USB კაბელით ვაერთებ მიწერს რომ ''მოწყობილობამ ან შეწყვიტა რეაგირება, ან გათიშულია" რა გავაკეთო? შეგიძლიათ დამეხმაროთ?

კითხვა N1002044 0 პასუხი

იურიდიული საკითხი: სურათის აღება ვიდეოდან

კითხვა N1002042 1 პასუხი

თუ სურათს ავიღებ ვიდეოდან და გამოვიყენებ კომერციული თვალსაზრისით რა იურიდიული საკითხები ეხება ამას და რა შეიძლება მოყვეს? ავღნიშნავ საწყისი დედანი სურათის არ არსებობს აღებულია ვიდეოდან იმ ხარისხით რაც ვიდეოშია... უაზრო ლინკები მაცნეებიდან არ მინდა თუ ვინმემ იცის იურისპრუდენცია მათვისაა ეს კთხვა.

ოთარაანთ ქვრივის მორალურ ეთიკური მხარე რა არის გთხოვთ დაწერეთ

კითხვა N1002041 1 პასუხი

სამედიცინოზე ვაბარებ და მითხარით რომელი უნივერსიტეტებია კარგი

კითხვა N1002040 0 პასუხი

ესე "წიგნი ნესტან-დარეჯანისა საყვარლისა თანა მოწერილი პირველი" მიხედვით gtxovt damexmaret xvalistvis maqvs wera gtxovtttttt

კითხვა N1002038 0 პასუხი

სად შემიძლია ვიპოვნო ჩამონატვალი კარგი რეპეტიტორებისა ეროვნულებისატვის?

კითხვა N1002037 1 პასუხი

გამოგიგზავნი თუ გამოგიგზავნებ?

კითხვა N1002036 1 პასუხი

ვეძებ ისტორიული ჟანრის სათავგადასავლო სერიალს, რომელიც აუთლენდერის მსგავსი ქინება.

კითხვა N1002035 3 პასუხი

მოგესალმებით. თქვენი აზრით, ადამიანი დღის განმავლობაში საშუალოდ რამდენ ჭიქა წყალს უნდა სვამდეს?

კითხვა N1002034 3 პასუხი

დაფნის კაკალს ვინ ყიდის მითხარით რა : ) მინდა

კითხვა N1002033 0 პასუხი

საყვარელი თურქული სერიალის სახელი

კითხვა N1002032 5 პასუხი

ტექდათვალიერების გარეშე მანქანის დგომა

კითხვა N1002030 1 პასუხი

ტექდათვალიერების გარეშე მანქანა რომ მყავდეს და იდგეს, ჯარიმა მაინც მეკუთვნის? თუ მხოლოდ ამ მანქანით მოძრაობის შემთხვევაში დავჯარიმდები?

აუ მდგნალი სად იზრდება თბილისში კონკრეტულად ხომ არ იცით? ბზობაზე რომ იყიდება ბზასთან ერთად ტოტებზე ბამბასავით რომ აბია იმ მცენარეზე გეუბნებით.

კითხვა N1002029 0 პასუხი

სად იზრდება მდგნალი? თბილისში? ადგილი მაინტერესებს კონკრეტულად თუ იცით? დიდი მადლობა

რენდერი,Cinema 4D ,ანიმაცია

კითხვა N1002018 0 პასუხი

იქნებ ვინმემ დამეხმაროთ ვინც იცით cinema 4D ში მუშაობა, 

პრობლემა შემდგომში მდგომარეობს რომ, ანიმაციას რენდერამდე როდესაც ვუშვებ ჩვეულებრივად მიმდინარეობს, ობიექტი ვარდება და იშლება. ხოლო როცა ვარენდერებ ობიექტი კი ვარდება მაგრამ აღარ იშლება, პატარა ნაწილაკებად..

ძალიან ბევრი ვეძებე მაგრამ ვერ აღმოვფხვერი ეს პრობლემა ...

"დავით გურამიშვილის ლეკთაგან დატყოება" გარჩევა მჭირდება და გთხოვთ დამეხმარეთ

კითხვა N1002017 1 პასუხი

გამარჯობათ, "რაიმე ქვეყნის(ქვეყანა მე უნდა ავირჩიო) ეკონომიკა" თემა მაქვს დასაწერი და შეგიძლიათ დამიწეროთ? დამეხმაროთ?

კითხვა N1002015 1 პასუხი

კვირას განვადებას გავაკეთეებ?

კითხვა N1002011 3 პასუხი