რას ნიშნავს სიტყვა "ვლასტი"??

რას ნიშნავს სიტყვა "ვლასტი"??

კითხვა N1000016 1 პასუხი წინადადებაში ასე წერია "შენი ვლასტი იქ თავდება,საცა ბებესი იწყება."