ის,ვინც უსამართლობაზე თვალს ხუჭავს თვითონვე ხდება უსამართლობის თანამონაწილე

ის,ვინც უსამართლობაზე თვალს ხუჭავს თვითონვე ხდება უსამართლობის თანამონაწილე

კითხვა N1000025 0 პასუხი ესე დამაწერიNეთ >>>