ისეთი საიტი პირადობის ნომერს რომ დავწერ და მასზე(პიროვნებაზე) ყველაფერს ამომიგდებს

ისეთი საიტი პირადობის ნომერს რომ დავწერ და მასზე(პიროვნებაზე) ყველაფერს ამომიგდებს

კითხვა N1000051 1 პასუხი ისეთი საიტი პირადობის ნომერს რომ დავწერ და მასზე(პიროვნებაზე) ყველაფერს ამომიგდებს