მიეხმარეთ ;;;

მიეხმარეთ ;;;

კითხვა N1000070 1 პასუხი რა არის ეს რომ ?