შალვა კეჟერაძისთეორიული ნაწილი და პრაქტიკული მიზანდასახულობა

შალვა კეჟერაძისთეორიული ნაწილი და პრაქტიკული მიზანდასახულობა

კითხვა N1000092 0 პასუხი ვინმეს შეგიძლიათ დამაწერინოთ ან მითითებები მომცეთ როგორ დავწრო? დასაწერი გვაქვს ბოლო ნაწილის(მონოლიგები რომ არის ბევრი ერთად) მხედვით.