დიაგნოზი დიაგნოზი

დიაგნოზი დიაგნოზი

კითხვა N1000147 2 პასუხი სკრინინგ ცენტრზე გამარკვიეთ რა ,რა არის და რა ხდება