გ რ ა მ ა ტ ი კ ა .

გ რ ა მ ა ტ ი კ ა .

კითხვა N1000148 1 პასუხი " მის ერთ სიტყვას ჰმონებენ სულელნი, ბრძენნი" 1) როგორია წინადადება აგებულების მიხედვით? 2)ამოიწერეთ ერთგვარი წევრები? 3)რომელ ბრუნვაში არიან ეს წევრები? 4)წინადადების რომელ წევრებთან ქმნიან სინტაქსურ კავშირს? 5)წინადადების რა წევრები არიან ერთგვარი წევრები? გთხოვთ თუ რომელიმე კითხვა მიხვდით მიპასუხეთ