ვინც იცით მათემატიკა შემოდით

ვინც იცით მათემატიკა შემოდით

კითხვა N1000170 1 პასუხი ABCD მართკუთხედია.BC პარალელურია AD.AB CD პარალელურია.AE არის A კუთხის ბისექტრისა.მართკუთხედის პერიმეტრი 14 სმ-ია.AB:BC= 3:4.კუთხე BAE=EAD კუთხეს.იპოვეთ BE და EC.