ადგილმდებარეობის(ლოკაციის) შექმნა

ადგილმდებარეობის(ლოკაციის) შექმნა

კითხვა N1000176 1 პასუხი როგორ შევქმნა ადგილმდებარეობის (ლოკაციის) წერტილი ფეისბუქ გვერდზე? პირდაპირ რომ აჩექინებდეს პიროვნებას?