დამეხმარეთ გთხოვთ

დამეხმარეთ გთხოვთ

კითხვა N1000210 0 პასუხი გთხოვთ დამეხმარეთ რევაზ ინანიშვილის მოთხრობის "კედელი" გააზრების დაწერაში