Egzotermuli da endotermuli

Egzotermuli da endotermuli

კითხვა N1000218 1 პასუხი Amixsenit ra vinc icit oghond konkretulad es ori reakcia