ამოცანაააააააააააააააააააააააააააააა

ამოცანაააააააააააააააააააააააააააააა

კითხვა N1000238 0 პასუხი ძებნა დაკავშირებული ფრაზასთან 37.5 გ ფორმალინის ხსნარზე Ag2O-ს ამიაკური ხსნარით მოქმედებისას აღდგა 107,8 გ ვერცხლი.ფორმალინის ხსნარში გახსნილი ნივთიერების მასური წილია