ვახტან გორგასლის სიზმარი.... დამეხმარეთ :((

ვახტან გორგასლის სიზმარი.... დამეხმარეთ :((

კითხვა N1000245 0 პასუხი 1. რის თქმას ცდილობს ტექსტის ავტორი - რა იდეა უნდა დამკვიდრდეს თანამედროვეებში? 2. როგორ დასტურდება დებულება, რომ შუა საუკუნეებში მთავარი რელიგიური იდენტობაა და არა - ვთქვათ, ნაციონალური ან ეთნიკური? 3. როგორ ირკვევა ქართლის პოლიტიკური ორიენტაციის საკითხი, და ხომ არ გეჩვენებათ, რომ ეს გვიანდელი პოზიციის გამოვლინებაა? როდის შეიქმნა ტექსტი? 4. ყველა სადავო საკითხი საღვთო ლეგიტიმაციით წყდება - რას გვეუბნება ტექსტი ამის თაობაზე? 5. ვინ არიან ქართველთა მეოხნი - ვისი მფარველობის იმედი უნდა ჰქონდეთ ქართველებს? 6. როგორ მართლდება ვახტანგის ნაბიჯი, რაც გულისხმობდა მთავარეპისკოპოს მიქაელის გადაყენებას და კათოლიკოსის თანამდებობის შემოღებას? 7. როგორ მტკიცდება ეს დებულება ისტორიულად - რა თანამდებობები დაიკავეს ქართლის ეკლესიის იერარქიაში პეტრემ და სამოელმა? 8. თქვენი აზრით, საღვთო ლეგიტიმაციისათვის რატომ იყენებს შუა საუკუნეების ლიტერატურა მაინცდამაინც სიზმარს? 9. ვის (რის) - რომელ უზენაეს ,,ინსტანციას“ უნდა შეჰფიცოს ვახტანგმა, რომ მის მტრებს დაუღალავად შეებრძოლება? 10. ვინ იგულისხმებიან პასაჟში - ,,ორნი მეფენი - ზეცისა და ქუეყანისანი მოვლენ შენდა?“ და ა.შ. აი ამ კითხვებზე პასუხი სად შეიძლება ვნახო? :( ფაქტია რომ სიზმარი სადაცაა ის ფრაგმენტი არ მშველის ;(