საგამოცდო საკითხი

საგამოცდო საკითხი

კითხვა N1000264 5 პასუხი გთხოვთ ვინმე თუ გაიგებთ რომელიმეს მითხარით 1) გეომეტრიული პროგრესიის n-ური წევრი გამოსახეთ n-ის საშუალებით: 4; 12; 36; ... პასუხია : bn = 4 gamravlebuli 3ze xarisxad n-1 rogor mivigho mainteresebs 2)ip. (an) aritmetikuli progresiis pirveli sami wevri tu: a4=2 a7=23 3)sachadrako turnirshi sadac koveli wkvili tito partias tamashobs sul 153 partia gatamashda. ramdeni mochadrake monawileobda turnirshi? pasuxi ari 18 da rogor mivigho 4)sachadrako turnirshi 45 partia shedga. kovelma monawilem danarchenebidan titoeultan tito shexvedra chaatara/ramdeni mochadrake monawileobda turnirshi? pasuxia 10