უპასუხეთ შეკითხვას

უპასუხეთ შეკითხვას

კითხვა N1000284 3 პასუხი ჩამოთვლინთაგან რომელი არ შეიცავს ცხიმს? ა)შოკოლადი ბ)ვაზელინი გ)მზესუმზირის ზეთი