გამოცდა ისტორიაა

გამოცდა ისტორიაა

კითხვა N1000304 4 პასუხი გემუდარებით ხვალე გამოცდა მაქვს მითხაროთ პასუხები შემდეგ კითხვებზე 1 რა არის ისტორიოგრაფია? 2 სად შეიქმნა პირველი მატიანეები? 3 რომელ სახელმწიფოთა ისტორიაა გაერთიანებული ანტიკურ ისტორიოგრაფიაში? 4 რა საკითხს აყენებდნენ დღის წესრიგში ანტიკური ისტორიის პერიოდის ისტორიკოსები? 5 ვინ იყვნენ განმანათლებლები? მადლობა წინასწარ