დამეხმარეთ, ვინც იცით

დამეხმარეთ, ვინც იცით

კითხვა N1000332 0 პასუხი რა მოცულობის უნდა იყოს(მინიმუმ) მხატვრული ტექსტის ანალიზი(ეროვნულ გამოცდაზე)? გთხოვთ, მიპასუხოთ.