გთხოვთ მირჩიოთ

გთხოვთ მირჩიოთ

კითხვა N1000378 4 პასუხი ხომ არ იცით რაიმე სქველმოქმედო ორგანიზაცია, რომელუც ჩაიბარებს და თავად წაიღებს ტანსაცმელს გაჭირვებულებისთვის? როგორ დავუკავშირდე?