კომპიუტერული უსაფრთხოება

კომპიუტერული უსაფრთხოება

კითხვა N1000381 1 პასუხი თუ როგორც არის ერთი სიტყვით, შეუძლია თუ არა ჰაკერს ზიანის მოყენება IP მისამართის გაგების შემთხვევაში? რა არის ყველაზე იოლი და უსაფრთხო გზები მისამართის შესაცვლელად (და არის თუ არა ეს გამოსავალი)? ზოგადად რა არის კომპიუტერის (და ინერნეტის) დაცვის აუცილებელი, უმარტივესი გზები?