სიტყვის განმარტება

სიტყვის განმარტება

კითხვა N1000407 2 პასუხი რას ნიშნავს მნიქვნელობა ?