სიტყვის განმარტება

სიტყვის განმარტება

კითხვა N1000407 3 პასუხი რას ნიშნავს მნიქვნელობა ?