Targmani. Shemoixedet ra

Targmani. Shemoixedet ra

კითხვა N1000495 0 პასუხი Mokled,mchirdeba ragacis qartulidan targmna tarjimnis sashualebit da shemdeg Amis notariulad damowmeba da ra mainteresebs,notariuss ukve natargmnI unda mivutano nebismieri tarjimnis mier tu iq eyolebat tarjimani da ushualod man unda targmnos?