ვინც მეცხრე კლასშია შემოდით რა რაღაც დამავალეს და დამეხმარეთ

ვინც მეცხრე კლასშია შემოდით რა რაღაც დამავალეს და დამეხმარეთ

კითხვა N1000506 0 პასუხი პირველივე გაკვეთილი ქართულის წიგნში არის ვეფხისტყაოსანი და ესეთი დავალება მომცეს და დამეხმარეთ რა თუ შეგიძიათ. როცა ავთანდილი როსტევანს უსაბუთებს, ვერ დავდგები ისე, რომ მეგობრისდასახმარებლად არ წავიდეო, საკუთარი პოზიციის გასამყარებლად მას ასეთი არგუმენტი მოყავს: "კაცი ბრძენი ვერ გასწირავს მოყვარესა მოყვარულსა" და იქვე პლატონის ავტორიტეტსაც იმოწმებს. იზიარებთ თუ არა ავთანდილის პოზიციას? ანუ მიგაჩნიათ თუ არა მეგობრისთვის თავდადება სიბრძნის გამოხატულებად? დაწერეთ 4-5 აბზაციანი ესე, რომელშიც გადმოსცემთ და დაასაბუთებთ საკუთარ პოზიციას ამ საკითხზე.