ფიზიკა 9 კლასის კრებულიდან (ქანთარიასი) 39 და 40 გიწერიათ?

ფიზიკა 9 კლასის კრებულიდან (ქანთარიასი) 39 და 40 გიწერიათ?

კითხვა N1000513 0 პასუხი გთხოვთ მიშველეთ ფიზიკის 9 კლასის ამოცანებისა და ტესტების კრებულიდდან 39 და 40 ხომა რ გიწერიათ? 39: ნივთიერი წერტილი Aმდებარეობიდან, რომლის კოორდიატებია x1=2მ y1=2მ, გადაადგილდა Bში, რომლის კოორდინატებია x2=8მ y2=10მ. შეასრულე ნახაზი იპოვე AB გადაადგილების მოდული და მისი მიმართულება კოორდინატთა ღერძზე. ეს მაინც ამომიხსენით და 40ცეს გავიგებ. ისე პასუხი 10მეტრია. მაგრამ საიდან არის 10 მეტრი იქნებ დამიწეროთ