დამეხმარეთ რა ამ ლექსისი მიხედვით უნდა ,,რამ შემქმნა ადამიანად"

დამეხმარეთ რა ამ ლექსისი მიხედვით უნდა ,,რამ შემქმნა ადამიანად"

კითხვა N1000521 0 პასუხი სცადეთ წერილობით გასაუბრება ვაჟა შაველას ლექსისი ლირიკულ გმირთან მოიფიქრეთ კითხვები და და თვად გაეცით პასუხი თქვენს მიერ მოფიქრებუ8ლ კითხვებს