მოკლე შინაარსი !!

მოკლე შინაარსი !!

კითხვა N1000523 0 პასუხი ვინმემ დამაწერინეთ სარჩობელაზედ 1 თავის შინაარსი