ბიოლოგიაში დამეხმარეთ რა (

ბიოლოგიაში დამეხმარეთ რა (

კითხვა N1000529 2 პასუხი 1. რამდენი სახის ტრიპლეტი შეიძლება წარმოქმნას 4 სახის ნუკლეოტიდმა? 2. შეიძლება "კოდური სიტყვა" 2 ნუკლეოტიდისგან შედგებოდეს?