ფიზიკა 8კლასი

ფიზიკა 8კლასი

კითხვა N1000531 0 პასუხი როგორ იცვლება ვარდნილი სხეულის პოტენციური ენერგია ?კინეტიკური ? ახსენით ,რატომ ფიქრობთ ასე?