დაწერეთ რა პასუხებში

დაწერეთ რა პასუხებში

კითხვა N1000541 1 პასუხი ყველას გეცოდინებათ ყურძნის ჯიში იზაბელა იგივე ადესა და რომელ კუთხეში მოდის ვინმემ თუ იცით დაწერეთ რა