ქანქარასთავისუფალი რხევის ამპლიტუდა დამეხმარეთ რა

ქანქარასთავისუფალი რხევის ამპლიტუდა დამეხმარეთ რა

კითხვა N1000543 1 პასუხი ქანქარის თავისუფალი რხევის ამპლიტუდა 0.2 მეტრია მაშინ 8 სრული რხევის შედეგად გავლილი მანძილი იქნება ?