Geometriashi damexmaret ra

Geometriashi damexmaret ra

კითხვა N1000554 0 პასუხი 40°-ის ტოლი კუთხის შიგნით აღებულ წერტილზე კუთხის გვერდებისადმი გავლებულია პერპენდიკულარები. იპოვეთ მიღებული ოთკუთხედის კუთხეები.