ქიმია გთხოვთ

ქიმია გთხოვთ

კითხვა N1000555 3 პასუხი დავუშვათ, რომ პირობები ნორმალურია. იანგარიშეთ ჟანგბადის რამდენი მოლეკულაა : ა)1ლ ჟანგბდში? ბ)1ლ ჰაერში?