გამოთვალეთ თუ შეგიძლიათ

გამოთვალეთ თუ შეგიძლიათ

კითხვა N1000563 0 პასუხი მეთანი CH4 მოცემულობა ნორმა-ლურ პირობებში არის 8,96 ლ. დაადგინეთ ატომთა რიცხვი აღნიშნული მოცემულო-ბის მეთანში (ნ.პ) და მეთანის მასა?