გამომითვალეთ თუ შეგიძლიათ

გამომითვალეთ თუ შეგიძლიათ

კითხვა N1000564 0 პასუხი ამიაკის NH3 მოცულობა ნორმალურ პირობებში 6,72ლ-ია. დაადგინეთ ატომთა რიცხვი აღნიშნული მოცულობის ამიაკში და ამიაკის მასა.