ამოცანა,გთხოვთ დამეხმაროთ

ამოცანა,გთხოვთ დამეხმაროთ

კითხვა N1000573 1 პასუხი მათემატიკური ამოცანა: ჩაწერეთ ყველა შესაძლო ხუთნიშნა რიცხვი,რომლის ციფრთა ჯამი 2-ია. პ.ს.ჯამის ქვეშ იგულისხმება ამ ციფრებით ჩაწერილი რიცხვების ჯამს. მადლობთ.