დამეზხმარეთ გთხოვთ <3

დამეზხმარეთ გთხოვთ <3

კითხვა N1000588 1 პასუხი #1 ვაშლს მეორე სართულზე უფრო მეტი ენერგია აქვს თუ მესამეზე? პასუხი დაასაბუთეთ. #2 რა მანძილზე გადააადგილებს 15ნ ძალა, თუ იგი 450ჯ მუშაობას ასრულებს? #3 7მ სიმაღლეზე აწეულია 3,5კგ მასის ტვირთი, რისი ტოლია ტვირთის პოტენციური ენერგია? #4 მტვერსასრუტის ძრავა ავითარებს 1200ვტ სიმძლავრეს, რა ძალა მოქმედებს ფრთოვანებზე, თუ ისინი 60მ/წმ სიჩქარით ბრუნავენ? #5 რა კინეტიკური ენერგია ექნება 0,5ტ მასის ავტომობილს, თუ იგი 25მ/წმ სიჩქარით მოძრაობს? #6 როდის უფრო მეტ სიმძლავრეს ავითარებს ადამიანი, მესამე სართულზე ასვლისას თუ არბენისას? #7 8მ სიმაღლიდან ჩამოაგდეს 10კგ მასის ბლოკი, რა სიჩქარით დაეცემა იგი მიწაზე ? #8 რა მოუვა კინეტიკურ ენერგიას თუ სხეულის სიჩქარე შემცირდება 2-ჯერ? პასუხი დაასაბუთეთ. #9 როგორი პოტენციური ენერგიები აქვთ m მასის სხეულს 2ჩ სიმაღლეზე და 2m მასის სხეულს ჩ სიმაღლეზე?