დამწყები ვარ და ესეს დაწერაში დამეხმარეთ რა.

დამწყები ვარ და ესეს დაწერაში დამეხმარეთ რა.

კითხვა N1000589 0 პასუხი "საზოგადოების ნაწილი მიიჩნევს რომ სახელმწიფოს მმართველ ორგანოებში ქალების რაოდენობის მნიშვნელოვანი ზრდა აუცილებელია პოლიტიკური პროცესების უკეთ წარმართვისათვის." ამ სათაურით მაქვს ესე დასაწერი და დამეხმარეთ რა ძალიან გთხოვთ,ხვალისთვის მჭირდება.