ქიმია გთხოვთ

ქიმია გთხოვთ

კითხვა N1000612 2 პასუხი 1გ წყალბადის მისაღებად ყველაზე ნაკლები მასის მეტალი დაგვჭირდება თუ ავიღებთ? ა)ალუმინს ბ)მაგნიუმს გ)თუთიას დ)სპილენძს