დამეხმარეთ ვერ გავიგე

დამეხმარეთ ვერ გავიგე

კითხვა N1000617 1 პასუხი მოცემულ ჩანაწერში ადგილები შეუცვალეთ მხოლოდ ორ ციფრს ისე, რომ სწორი ტოლობა მიიღოთ 63-29=12 და კიდევ მოცემულ ჩანაწერში ციფრები გადაანაცვლეთ ისე რომ სწორი ტოლობა მიიღოთ 69-48=17