გთხოვთ დამეხმარეთ

გთხოვთ დამეხმარეთ

კითხვა N1000642 1 პასუხი საბუნებისმეტყველოში მაქვს ამოცანა რა წნევას აწარმოებს გოგონა იატაკზე თუ მისი მასაა 40 კგ ხოლო ორივე ფეხსაცმლის ძირების ჯამური ფართობია 300სმ კვადრატში