გთხოვთ დამაწერინეთ თემა

გთხოვთ დამაწერინეთ თემა

კითხვა N1000648 1 პასუხი თემას უნდა ერქვად ,,ჩემი ოჯახი და სკოლა”. ზოგადი უნდა იყოს