სხვა ქვეყნის მოქალაქის სწავლა უნივერსიტეტში

სხვა ქვეყნის მოქალაქის სწავლა უნივერსიტეტში

კითხვა N1000660 1 პასუხი უნივერსიტეტში რომ ჩავაბარო და შემდეგ სხვა ქვეყნის მოქალაქეობა მივიღო, ისევ შემეძლება აქ სწავლის გაგრძელება?