2 ჰექტარიიიიიი

2 ჰექტარიიიიიი

კითხვა N1000664 1 პასუხი 2 ჰექტარი რამდენი კვ.მ აა?