ლექსის შინაარსი გთხოოოოვთ

ლექსის შინაარსი გთხოოოოვთ

კითხვა N1000688 2 პასუხი ეს ორი ლექსია ჯიხვი ქარაფზე ხტის, ბუზს არ აიფრენთ, ქედებო! კავკასის პონტის პირს ძირს ჩაკიდულხართ, ხედებო! მე რომ სიკვდილი მჭირს, ხომ შენგნით, ჩემო ედემო?! ამბავს წაუღებთ ვის, თქვენ, ფრინველებო ღვთის- წითელ-ფეხება მტრედებო?! ლხინში ავხირდები, ჩრდილში დაგიდგები ჩემთვის ვაჩხაკუნებ ფანდურს, სანატრელო; ჭირში დაგიტკბები, ბევრს არ დაგპირდები: ფეხზე დაგიდგები ჩემო საქართველო! და ეს ლხინში - ავხირდები, ჩრდილში გაგიდგები, ჩემთვის ვაჩხაკუნებ ფანდურს, სანატრელი; ჭირში - დაგიტკბები, ბევრს არ დაგპირდები: ფეხზე დაგიდგები, ჩემო საქართველო! ამ ორის შინაარსი მჭირდება იქნებ ერთის მაინც დაწერეთ