ფულის ნაკადებზე ვინც იცით რამე დამეხმარეთ!

ფულის ნაკადებზე ვინც იცით რამე დამეხმარეთ!

კითხვა N1000689 0 პასუხი უსასრულოდ ელოდები ფულის ნაკადებს, რომელთა დღევანდელი ღირებულებაა 20000. იპოვეთ რა რაოდენობის თანხას მიიღებთ ყოველწიურად თუ r=12%.