დამეხმარეთ თემა დამაწერინეთ გთხოვთ

დამეხმარეთ თემა დამაწერინეთ გთხოვთ

კითხვა N1000693 1 პასუხი თემა მაქვს დასაწერი ქართულში ხვალისთვის ''ათასს ცოცხალსა ბევრჯერა ათჯერ სჯობს ერთი მკვდარია'' გეხვეწებით დამაწერინეთ