სასწრაფოდმჭირდება

სასწრაფოდმჭირდება

კითხვა N1000696 1 პასუხი რამდენჯერ შეიცვალა სახელმწიფო გერბი სახელმწიფოს დამოუკიდებლობის დღიდან?