კლასიიიიიიი

კლასიიიიიიი

კითხვა N1000717 1 პასუხი კლასში 35 მოსწავლე შეილება რო იყოს? ან თუ არის სადმე