კლასიიიიიიი

კლასიიიიიიი

კითხვა N1000717 2 პასუხი კლასში 35 მოსწავლე შეილება რო იყოს? ან თუ არის სადმე