რა არის თქვენთვის ლიბერალიზმი? როგორ ადამიანს მოიაზრებთ ნამდვილ ლიბერალად?

რა არის თქვენთვის ლიბერალიზმი? როგორ ადამიანს მოიაზრებთ ნამდვილ ლიბერალად?

კითხვა N1000743 2 პასუხი ლიბერალიზმი (თავისუფლება) კონსერვატიზმს (ტრადიციების პატივისცემას და დაცვას) უნდა უპირისპირდებოდეს?