ჰელფ მი ფლსსსს

ჰელფ მი ფლსსსს

კითხვა N1000778 2 პასუხი დედამიწის ზედაპირიდან 40მ/წმ სიჩქარით შვეულად აისროლეს სხეული. რა სიმაღლეზე შემცირდება სხეულის სიჩქარე 4-ჯერ?